Centrum psychoterapeutického poradenství, koučinku a sport-terapie     

Proč se jmenujeme Epimeleia?    

"Epimeleia" je slovo řeckého původu a jeho význam je péče o duši a tělo. 

Kdo jsme? 

Jsme tým psychoterapeutů, koučů a vědeckých pracovníků v psychosociální oblasti. Využíváme při práci s klienty širokou paletu poradenských, terapeutických, koučovacích a pohybových technik.  

Jaká témata se nejčastěji při konzultacích objevují? 

Psychické obtíže, životní krize, vyrovnání s traumaty, vztahové problémy, partnerské a rodinné nesnáze, hledání smyslu života, zvládání pracovního přetížení, práce se stresem, time - management, work - life balance, sebe-rozvojové cíle, dosahování cílů (ve sportu, v oboru, v hobby,...)

 

 

 

 

 

Terapeuti

Služby

 

Individuální psychoterapeutické poradenství 

Zaměřeno k rozvoji osobnosti, na pomoc s psychickými obtížemi a k řešení problematických životních situací. Uskutečňuje se prostřednictvím rozhovoru mezi poradcem a klientem

 

Skupinové psychoterapeutické poradenství

Směřuje k rozvoji osobnosti, pomáhá se zvládnutím psychických obtíží a s řešením problematických životních situací. Za tímto účelem poradce aktivizuje skupinovou moudrost a interakci.

 

Partnerské psychoterapeutické poradenství

Poradce hledá s partnery cestu k tomu, aby jejich "my" lépe prospívalo a fungovalo. V případě, že to není možné, aby rozchod byl kultivovaný a co nejméně bolestný.

 

Koučink

Kouč pomáhá klientům, aby si klienti dokázali ujasnit, formulovat, stanovit, utříbit, rozplánovat a dosáhnout  cílů v osobním i pracovním životě.

 

Psychologická příprava pro děti i jejich rodiče.

Jak již sám název tohoto kurzu napovídá, připravujeme děti na zvládání radostných, ale i náročných životních situací.  

Prostřednictvím tématických diskusí, skupinových her, sportovních aktivit a uměleckého vyjádření se děti učí pracovat s emocemi, motivací, vůlí a komunikací. Do kurzu postupně zapojujeme rodiče, informujeme je o našich postřezích z dění v kurzu a napomáháme v lepší vzájemné komunikaci mezi dětmi a rodiči.

 

Sportovní kurzy a kroužky s prvky sebepoznávacích technik a psychologické přípravy.

Jedná se o sportovní aktivity s následnou reflexí nad prožíváním těchto her. Děti prostřednictvím sportu a diskuse prohlubují poznásí sebe sama. 

 

Psychoterapeutické poradenství pro děti a dospívající

Poradce pomáhá dětem a dospívajícím zvládat obtíže, s nimiž se potkávají a které je trápí. Podporuje rovněž zdravý vývoj jejich osobnosti. Tato služba je poskytována individuální nebo skupinovou formou.

 

Psychoterapeutické poradenství pro rodiny

Cílem je zdravé fungování rodiny v důsledku nastolení otevřenějšího a empatičtějšího způsobu komunikace mezi jednotlivými členy. V některých případech nezvratitelného rozpadu rodiny se snažíme o ustavení podmínek vedoucích k minimalizaci psychických zranění, nebo dokonce k úlevě až psychickému zisku.

 

Krizová intervence

Krátkodobá pomoc při psychické krizi, např. ze ztráty blízké osoby, rozpadu partnerství atd. k dosažení psychické stabilizace.

 

Psychosociální poradenství

Poradce poskytuje klientovi pomoc při hledání řešení z nepříznivé sociální situace. 

 

Sport-terapie

Unikátní přístup, který kombinuje sportovní aktivitu a psychoterapeutické poradenství. Zaměřeno k rozvoji osobnosti, na pomoc s psychickými obtížemi a k řešení problematických životních situací. Uskutečňuje se prostřednictvím rozhovoru mezi poradcem a klientem při sportovní aktivitě. (např. tenis, cyklistika, inline brusle, turistika, apod.) 

 

Psychologická příprava pro sportovce

Příprava sportovců na náročné soutěžní situace, práce s emocemi a s uměním vítězit i prohrávat. Rodiče podporujeme ve správné komunikaci s jejich sportujícími dětmi a pomáháme jim zvládat stres, jenž obvykle přináší organizace a zabezpečování sportujícího dítěte. S trenéry řešíme starosti ohledně vedení tréninků a zádrhely v komunikaci se svěřenci a rodiči. 

 

Hagioterapie

Psychoterapeuticky-poradenská práce s biblickými texty. Osudy hrdinů biblických příběhů klientovi nastavují zrcadlo jeho vlastního života. Tato metoda napomáhá především k tříbení hodnotového systému, k projasňování smyslu života a k zvládání psychických obtíží.

 

Psychoterapeutické arte-poradenství

Prostřednictvím uměleckého vyjádření může klient pod vedením terapeuta nahlédnout do svého vnitřního světa a vztahových konstelací. Umělecká činnost odkrývá dosud netušené stránky osobnosti.

 

Psychoterapeutické poradenství přes skype

Je službou především pro klienty pro než je osobní setkání nemožné nebo obtížné z důvodů časových, vzdálenostních, dopravních a jiných.

 

Sebezkušenostní sportovní a terapeutické pobyty

Víkendové nebo týdenní pobyty se zaměřením na sebepoznání, rozvoj osobnosti nebo na zvládání obtížných životních situací. Využíváme celou škálu výše uvedených služeb nebo technik. Organizujeme pro děti, rodiny i seniory.

 

 

Zážitkové terapeutické skupiny

 

pro dospělé

úterky  9:30-11 (od 17.4.2018)

úterky  19-20:30 (od 17.4.2018)

 

pro děti

úterky 17:30-18:30 (od 17.4.)

středa 17h-18 (probíhá)

Skupiny vede: Mgr. Růžena Krtková Rudnická, PhDr. Liana Bala, PhD., Mgr. Bc. Arnošt Krtek

Více informací ke skupinám, pro koho jsou určeny a jak probíhají  naleznete po zvětšení náledujících okének:

    

 

pro děti

Tenisová mentální příprava pro děti (děti 9-16 let)

pondělí 18h 30m-20h (probíhá)

Skupiny vede:Mgr. Růžena Krtková Rudnická, Mgr. Bc. Arnošt Krtek

 

Tenisový klub (děti 10-16 let)

středa 18h 30m-20h (probíhá)

Skupiny vede:Mgr. Růžena Krtková Rudnická, Mgr. Bc. Arnošt Krtek

 

Sport-terapeutická skupina pro děti (děti 8-16 let)

pátek 15h-16h (probíhá)

Skupiny vede:Mgr. Růžena Krtková Rudnická, Mgr. Bc. Arnošt Krtek

 

 

 

 

 

Ceník Praha  

 

Individuální psychoterapeutické poradenství

550Kč/1h

Individuální psychoterapeutické poradenství (studenti) 450Kč/1h

Partnerské psychoterapeutické poradenství

700Kč/1h 30m

Psychoterapeutické poradenství přes skype, telefon

200Kč/30min, 400Kč/1h

Coaching

700Kč/1h

Zážitková skupina pro dospělé  2950Kč (17.4.-26.6.2018)
Zážitková skupina pro děti  2500Kč (17.4.-26.6.2018)

 

 

Ceník Liberec

 

Individuální psychoterapeutické poradenství

500Kč/1h

Individuální psychoterapeutické poradenství (studenti) 400Kč/1h

Partnerské psychoterapeutické poradenství

650Kč/1h 30m

Psychoterapeutické poradenství přes skype, telefon

200Kč/30min, 400Kč/1h

Coaching

600Kč/1h

 

Kontakt

telefon: 702 019 393, 602 491 194 (pondělí-pátek od 9h-18h)

email: epimeleia.info@gmail.com

email: info@coachingforlife.cz

www.facebook.com/epimeleia.cz

 

Adresy ordinací psychoterapeutického poradenství a koučinku:

Praha 9: Lochenická 228, Klánovice

Praha 4: Nad Nuslemi

Praha 20: Otovická 2865/109,  Horní Počernice

Liberec: Husova, Liberec 1, 347/27