Klinika psychoterapeutického poradenství, koučinku
a
        sport-terapie     
 
 

Proč se jmenujeme Epimeleia?    

"Epimeleia", tedy péče o duši, je hlavním posláním našeho spolku. Především prostřednictvím psychoterapeutického poradenství pečujeme o úzdravu i rozvoj osobností našich klientů. 

 

Kdo jsme? 

Jsme tým psychoterapeutů, koučů a vědeckých pracovníků v psychosociální oblasti. Využíváme širokou paletu poradenských, psychoterapeutických, arteterapeutických, koučovacích, pohybových a sportovních technik, přičemž jádro práce tvoří rozhovor psychoterapeutického poradenství.

 

Jaká témata s námi můžete řešit? 

Zdravý psychický rozvoj.

Psychické obtíže.   

Životní krize.

Vyrovnání s traumaty.

Vztahové problémy.

Partnerské a rodinné nesnáze.

Hledání smyslu života.

Stanovení a dosažení životních cílů.

a další.

 

 

 

 

Novinky

Terapeuti

Služby

 

Individuální psychoterapeutické poradenství 

Zaměřeno k rozvoji osobnosti, na pomoc s psychickými obtížemi a k řešení problematických životních situací. Uskutečňuje se prostřednictvím rozhovoru mezi poradcem a klientem

 

Skupinové psychoterapeutické poradenství

Směřuje k rozvoji osobnosti, pomáhá se zvládnutím psychických obtíží a s řešením problematických životních situací. Za tímto účelem poradce aktivizuje skupinovou moudrost a interakci.

 

Partnerské psychoterapeutické poradenství

Poradce hledá s partnery cestu k tomu, aby jejich "my" lépe prospívalo a fungovalo. V případě, že to není možné, aby rozchod byl kultivovaný a co nejméně bolestný.

 

Koučink

Kouč pomáhá klientům, aby si klienti dokázali ujasnit, formulovat, stanovit, utříbit, rozplánovat a dosáhnout  cílů v osobním i pracovním životě.

 

Psychologická příprava pro děti i jejich rodiče.

Jak již sám název tohoto kurzu napovídá, připravujeme děti na zvládání radostných, ale i náročných životních situací.  

Prostřednictvím tématických diskusí, skupinových her, sportovních aktivit a uměleckého vyjádření se děti učí pracovat s emocemi, motivací, vůlí a komunikací. Do kurzu postupně zapojujeme rodiče, informujeme je o našich postřezích z dění v kurzu a napomáháme v lepší vzájemné komunikaci mezi dětmi a rodiči.

Ukázkové video ze Sportovní družiny pro zdravý osobnostní rozvoj

 

Sportovní kurzy a kroužky s prvky sebepoznávacích technik a psychologické přípravy.

Jedná se o sportovní aktivity s následnou reflexí nad prožíváním těchto her. Děti prostřednictvím sportu a diskuse prohlubují poznásí sebe sama. 

Ukázkové video ze sportovního kroužku s prvky sebepoznávacích technik

 

Psychoterapeutické poradenství pro děti a dospívající

Poradce pomáhá dětem a dospívajícím zvládat obtíže, s nimiž se potkávají a které je trápí. Podporuje rovněž zdravý vývoj jejich osobnosti. Tato služba je poskytována individuální nebo skupinovou formou.

 

Psychoterapeutické poradenství pro rodiny

Cílem je zdravé fungování rodiny v důsledku nastolení otevřenějšího a empatičtějšího způsobu komunikace mezi jednotlivými členy. V některých případech nezvratitelného rozpadu rodiny se snažíme o ustavení podmínek vedoucích k minimalizaci psychických zranění, nebo dokonce k úlevě až psychickému zisku.

 

Krizová intervence

Krátkodobá pomoc při psychické krizi, např. ze ztráty blízké osoby, rozpadu partnerství atd. k dosažení psychické stabilizace.

 

Psychosociální poradenství

Poradce poskytuje klientovi pomoc při hledání řešení z nepříznivé sociální situace. 

 

Sport-terapie

Unikátní přístup, který kombinuje sportovní aktivitu a psychoterapeutické poradenství. Zaměřeno k rozvoji osobnosti, na pomoc s psychickými obtížemi a k řešení problematických životních situací. Uskutečňuje se prostřednictvím rozhovoru mezi poradcem a klientem při sportovní aktivitě. (např. tenis, cyklistika, inline brusle, turistika, apod.) 

 

Psychologická příprava pro sportovce

Příprava sportovců na náročné soutěžní situace, práce s emocemi a s uměním vítězit i prohrávat. Rodiče podporujeme ve správné komunikaci s jejich sportujícími dětmi a pomáháme jim zvládat stres, jenž obvykle přináší organizace a zabezpečování sportujícího dítěte. S trenéry řešíme starosti ohledně vedení tréninků a zádrhely v komunikaci se svěřenci a rodiči. 

 

Hagioterapie

Psychoterapeuticky-poradenská práce s biblickými texty. Osudy hrdinů biblických příběhů klientovi nastavují zrcadlo jeho vlastního života. Tato metoda napomáhá především k tříbení hodnotového systému, k projasňování smyslu života a k zvládání psychických obtíží.

 

Psychoterapeutické arte-poradenství

Prostřednictvím uměleckého vyjádření může klient pod vedením terapeuta nahlédnout do svého vnitřního světa a vztahových konstelací. Umělecká činnost odkrývá dosud netušené stránky osobnosti.

 

Psychoterapeutické poradenství přes skype

Je službou především pro klienty pro než je osobní setkání nemožné nebo obtížné z důvodů časových, vzdálenostních, dopravních a jiných.

 

Sebezkušenostní sportovní a terapeutické pobyty

Víkendové nebo týdenní pobyty se zaměřením na sebepoznání, rozvoj osobnosti nebo na zvládání obtížných životních situací. Využíváme celou škálu výše uvedených služeb nebo technik. Organizujeme pro děti, rodiny i seniory.

 

 

Dětské skupiny psychoterapeutického poradenství

Určeno k rozvoji osobnosti a k rozvoji sociálních a komunikačních dovedností, k vyrovnávání se s obtížnými životními situacemi a k utříbení životního směřování.
 

Sportovní klub a mentální příprava pro děti

Připravujeme děti na zvládání radostných, ale i náročných životních situací.  

Prostřednictvím tématických diskusí, skupinových her, sportovních aktivit a uměleckého vyjádření se děti učí pracovat s emocemi, motivací, vůlí a komunikací. Do kurzu postupně zapojujeme rodiče, informujeme je o našich postřezích z dění v kurzu a napomáháme v lepší vzájemné komunikaci mezi dětmi a rodiči.

informace o kurzu 2017/2018

 

Mentální příprava  pro sportovce

Příprava sportovců na náročné soutěžní situace, práce s emocemi a s uměním vítězit i prohrávat. Rodiče podporujeme v adekvátní komunikaci s jejich sportujícími dětmi a pomáháme jim zvládat stres, jenž obvykle přináší organizace a zabezpečování sportujícího dítěte. S trenéry řešíme starosti ohledně vedení tréninků a zádrhely v komunikaci se svěřeci a rodiči

 

 

Jedinečné propojení sportu a psychoterapeutického poradenství. Metoda je vhodná pro děti i dospělé. Konzultace probíhá při lehké pohybové aktivitě, například při procházce, nebo v pauzách mezi sportovní činností, napřiklad při tenise, jízdě na kole, atd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedinečné propojení sportu a psychoterapeutického poradenství. Tato metoda je vhodná jak pro děti, tak pro dospělé. Konzultace probíhá při léhké pohybové aktivitě, například při procházce, nebo v pauzách mezi sportovní činností, například při tenise, fotbale, atd.   

terapeutická skupina pro dospělé

úterý od 18h 30-20h (od 17.4.2018)

Mgr. Růžena Krtková Rudnická 

Mgr. Bc. Arnošt Krtek

 

dětská terapeutická skupina (děti 8-12 let)

středa 17h-18 (probíhá)

Mgr. Bc. Arnošt Krtek

Mgr. Růžena Krtková Rudnická 

 

tenisová mentální příprava pro děti (děti 6-16 let)

pondělí 18h 30m-20h (probíhá)

Mgr. Růžena Krtková Rudnická 

Mgr. Bc. Arnošt Krtek

 

tenisový klub (děti 8-16 let)

středa 18h 30m-20h (probíhá)

Mgr. Růžena Krtková Rudnická 

Mgr. Bc. Arnošt Krtek

 

sport-terapeutická skupina pro děti (děti 6-16 let)

pátek 15h-16h (probíhá)

Mgr. Růžena Krtková Rudnická 

Mgr. Bc. Arnošt Krtek

 

 

 

 

 

Ceník Praha  

 

Individuální psychoterapeutické poradenství

550Kč/1h

Individuální psychoterapeutické poradenství (studenti) 450Kč/1h

Partnerské psychoterapeutické poradenství

700Kč/1h 30m

Psychoterapeutické poradenství přes skype, telefon

200Kč/30min, 400Kč/1h

Coaching

700Kč/1h

 

 

Ceník Liberec

 

Individuální psychoterapeutické poradenství

500Kč/1h

Individuální psychoterapeutické poradenství (studenti) 400Kč/1h

Partnerské psychoterapeutické poradenství

650Kč/1h 30m

Psychoterapeutické poradenství přes skype, telefon

200Kč/30min, 400Kč/1h

Coaching

600Kč/1h

 

Kontakt

telefon: 702 019 393 (pondělí-pátek od 9h-18h)

email: epimeleia.info@gmail.com

www.facebook.com/epimeleia.cz

 

 

Ordinace psychoterapeutického poradenství:

Praha: Klánovice Praha 9, Lochenická 228

Liberec: Husova, Liberec 1, 347/27

 

Psychologická příprava sportovců:

Praha: Otovická 2865/109, Praha 20, Horní Počernice